RÖÖP on aastast 2011 tegutsev loovbüroo, mis pakub küljendus- ja kujundustöid, keeletoimetamist ja sisuloomet.

Loovad lahendused, ladusad tekstid!

Kujundamine

Loovad lahendused kujunduses ja korrektne küljendus annavad lisaväärtust, rõhutavad sisu, on omapärased, samas pole pealetükkivad, ning eristavad teie trükiseid või tooteid kõigist teistest.

Toimetamine

Ladus tekst aitab veenda lugejat enda usaldusväärsuses ning kõnetab teda arusaadavalt. Korrektne kirjasõna trükises, veebilehel või plakatil on lugejale märguanne, et teda hinnatakse.

Sisuloome

Meeldejääv ja põhjalik blogipostitus või lihtne ja kõigile arusaadav sissekanne sotsiaalmeedias on suure väärtusega. See aitab kaasata uusi järgijaid ja potentsiaalseid kliente, pakkuda paremaid teenuseid või suurendada müüki.

Meie koostööpartnereid:

Võru FC Helios
Võru Instituut
Võro Selts VKKF
Parksepa Spordiklubi
VSport.ee

Seto Ateljee-Galerii
Seto Instituut
Setomaa Valdade Liit
Võru Vallavalitsus
Meremäe Vallavalitsus

Maratonsport
Piiri Köök
Mugul
Kondiitri Kiirabi
Valge Karu

Maanteemuseum
Võru Tarbijate Ühistu
Lõunaleht
Uma Leht
EÕS Astra

Saatke päring!

Võtke meiega ühendust telefonil +372 517 6875 või saatke oma soov ja küsige lisa kasutades kõrvalolevat päringuvormi. Anname tagasisidet argipäevadel mõne tunni jooksul.