RÖÖP on aastast 2011 tegutsev loovbüroo, mis pakub küljendus- ja kujundustöid, keeletoimetamist ja sisuloomet.

Loovad lahendused, ladusad tekstid!

Küljendamine

Loovad lahendused kujunduses ja korrektne küljendamine annavad lisaväärtust, rõhutavad sisu, on omapärased, samas pole pealetükkivad, ning eristavad teie trükiseid või tooteid kõigist teistest. Vaata lisa!

Toimetamine

Ladus tekst aitab veenda lugejat enda usaldusväärsuses ning kõnetab teda arusaadavalt. Korrektne kirjasõna trükises, veebilehel või plakatil on lugejale märguanne, et teda hinnatakse. Vaata lisa!

Sisuloome

Meeldejääv ja põhjalik blogipostitus või lihtne ja kõigile arusaadav sissekanne sotsiaalmeedias on suure väärtusega. See aitab kaasata uusi järgijaid ja potentsiaalseid kliente, pakkuda paremaid teenuseid või suurendada müüki. Vaata lisa!

Saatke päring!

Võtke meiega ühendust telefonil +372 517 6875 või saatke oma soov ja küsige lisa kasutades kõrvalolevat päringuvormi. Anname tagasisidet argipäevadel mõne tunni jooksul.