KÜLJENDAMINE

Loovad lahendused kujunduses annavad lisaväärtust, rõhutavad sisu, on omapärased, samas pole pealetükkivad, ning eristavad teie trükiseid või tooteid kõigist teistest. Oleme küljendamise ja kujundamisega tegelnud 1993. aastast. Meil on kasutusel Adobe Creative Cloud programmid.

Küljendamine

Küljendamisel viime algmaterjali (tekst, pildid jne) ühtse stiili ja rütmiga vormi, nii et tulemuseks on parim terviklik lahendus, olgu see siis raamat, brošüür, ajaleht, infovoldik või midagi muud. Soovi korral teeme ka trükiettevalmistuse.

Kujundamine

Kujundame plakateid, flaiereid, veebibännereid, lehereklaame, logosid, visiitkaarte, blankette, kutseid, diplomeid, kalendreid jne.

Skaneerimine ja fototöötlus

Skaneerime fotosid ja dokumente. Fototöötluse käigus korrigeerime kontrasti, värvi või valgust, eemaldame silmapuna, teravustame, peidame või lisame detaile, teeme digikosmeetikat. Restaureerime vanu fotosid. Samuti pakume automaatse tekstituvastuse teenust, mis muudab skaneeritud dokumendid tekstitöötlusprogrammidega töödeldavateks.

Kodulehtede tegemine

Teeme personaalse disainiga ning hästi üles ehitatud kasutaja- ja mobiilisõbralikke veebilehti WordPressi platvormil.

TOIMETAMINE

Ladus tekst aitab veenda lugejat enda usaldusväärsuses ning kõnetab teda arusaadavalt. Korrektne kirjasõna trükises, veebilehel või plakatil on lugejale märguanne, et teda hinnatakse. Keeletoimetamise kogemust on meil alates 1994. aastast.

Keeletoimetamine

Keeletoimetamisel parandame õigekirjavead, korrigeerime sõnavalikut ja sõnastust, ühtlustame terminoloogiat ning kohandame stiili, võttes aluseks autori eesmärgid ja teksti funktsiooni. Keeletoimetamine võib vahel tähendada tekstis kui tervikus suuremaid ümberkorraldusi.

Korrektuur

Keelekorrektuur on keeletoimetamise kergem ja kiirem versioon, mis annab tekstile viimase lihvi. Korrektuuri käigus parandame trüki- ja kirjavead, stiili ja sisu enam ei muuda.

SISULOOME

Meeldejääv ja põhjalik blogipostitus või lihtne ja kõigile arusaadav sissekanne sotsiaalmeedias on suure väärtusega. See aitab kaasata uusi järgijaid ja potentsiaalseid kliente, pakkuda paremaid teenuseid või suurendada müüki. Sisuloomega on meil kogemusi 2010. aastast.

Sotsiaalmeediakanalite ja kodulehtede haldamine

Täidame teie kodulehe, blogi, Facebooki või Instagrami jooksvalt jagamisväärt sisuga, olgu see siis tekst, foto või video.

Loovtoimetamine ja -kirjutamine

Loovtoimetamine ehk tekstide ümberkirjutamine võimaldab ühe algteksti põhjal vastavalt eesmärgile ja sihtgrupile mitu erinevat uut teksti luua. Kirjutame sisu paremaks, lisame õigesse kohta õiged sõnad või hoopis lühendame ja liigendame teksti. Koostame saadud sisendi põhjal pressi- või tarbeteksti, kirjutame ja toimetame avaldamiseks sobiva artikli ning vajaduse korral teeme ka kvaliteetsed fotod.

MUUD TEKSTITÖÖD

Transkribeerime intervjuude, koosolekute, loengute jm salvestisi ning sisestame käsikirjas või muul paberkandjal tekste.

Hinnad sõltuvad töö mahukusest. Rääkige meile oma ideest ja plaanidest ning jõuame kokkuleppele.

Saatke päring!

Võtke meiega ühendust telefonil +372 517 6875 või saatke oma soov ja küsige lisa kasutades kõrvalolevat päringuvormi. Anname tagasisidet argipäevadel mõne tunni jooksul.